Termodynamik

Grundstudier
Image for course subject

Schedule:

November 2021 - December 2021

Teaching time:

Daytime

Location:

Online
Espoo

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus
Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Kompetensmål

Efter att ha erlagt kursen, kan studenten:

  1. utföra fysikaliska mätningar och analysera resultaten,
  2. behandla vätskeströmmar med hjälp av kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvation,
  3. behandla värmeutvidgning av elastiska kroppar, samt elastiska deformationer orsakade av vätsketryck och mekaniskt tryck,
  4. tillämpa termodynamikens huvudsatser på termodynamiska processer,
  5. förklara sambandet mellan den kinetiska gasteorin och idealgasens tillståndsekvation,
  6. bestämma verkningsgraden och effektivitetsfaktorer för cykliska termodynamiska processer och analysera förändringar i tillståndsvariabler under processerna.

Innehåll

Kärnstoff:

Att veta: Grundbegrepp: tryck, volym, temperatur, inreenergi, entropi, värme, termodynamiskt arbete, värmekapacitet, spänning, elasticitetsmodulen; Kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvation; Värmeledning; Kinetisk gasteori och ekvipartitionsprincipen; Maxwell hastighetsfördelning; Idealgasens tillståndsekvation; Termodynamikens huvudsatser; Termodynamiska processer i pV-diagrammet; Cykliska processer: värmekraftmaskiner, kylmaskiner, värmepumpar.

Att tillämpa: Strömningshastigheten och trycket i en okomprimerbar vätska utan virvlar; en stavs töjning och kompression pga tryck, spänning och temperaturväxlingar; Ledning av värme i olika ämnen; Tillståndet i en gas med hjälp av tillståndsekvationen; Förändringen i inreenergi i ett system och den mottagna värmen och det gjorda arbetet för systemet i termodynamiska processer och cykliska processer.

Kompletterande stoff:

Att veta: Andra tillståndsekvationer än idealgaslagen; Dulong och Petits lag; Processer i andra diagram än pV-diagram; Entalpi; Diffusion.

Att tillämpa: Medelfarten och den mest sannolika farten från Maxwells hastighetsfördelning; kompressionsförhållandet i en värmekraftmaskin.

 

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Grundkurs i diskret matematik

Mathematics

Location:
Espoo
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 2

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Matrisräkning

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 3

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate