Matrisräkning

Vektorkalkyl, matriser och linjära ekvationssystem, egenvärden.
Image for course subject

Schedule:

November 2021 - December 2021

Teaching time:

Daytime

Location:

Online
Espoo

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus
Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Kompetensmål

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten

- kunna skriva linjära ekvationssystem i matrisform
- kunna lösa ekvationssystem i matrisform med hjälp av Gausseliminering
- kunna utföra aritmetiska operationer med matriser
- kunna beräkna egenvärden hos en kvadratisk matris
- förstå betydelsen av matrisfaktoriseringar

 

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Grundkurs i diskret matematik

Mathematics

Location:
Espoo
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 2

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Termodynamik

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 3

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate