Materiens struktur

Grundkurs i fysik
Image for course subject

Schedule:

Mars 2022 - April 2022

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Physics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Efter att ha erlagt kursen, kan studenten:

  1. utföra fysikaliska mätningar och analysera resultaten,
  2. förklara hur intensitetsdistributionen för ljusets interferens- ja diffraktionsmönster uppstår,
  3. lösa enkla kvantmekaniska system med hjälp av Schrödinger ekvationen,
  4. koppla ihop egenskaper hos atomer och fast materia med kvantmekaniken,
  5. förstå grunderna bakom den speciella relativitetsteorin och hur dessa inverkar på fysikaliska storheter,
  6. beskriva de centrala fysikaliska fenomenen relaterade till kärnfysik och radioaktivitet.
  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Elektromagnetism

Physics

Location:
Espoo
Level:
Beginner