Grundkurs i Produktionsekonomi

Kursen har som mål att ge studenten en grundfärdighet i produktionsekonomiskt tänkande, argumentation och analys.
Image for course subject

Schedule:

Syyskuu 2021 – joulukuu 2021

Teaching time:

Daytime

Location:

Online
Espoo

Topic:

Engineering

Form of learning:

On-campus
Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Kompetensmål

Kursen har som mål att ge studenten en grundfärdighet i produktionsekonomiskt tänkande, argumentation och analys. Efter att ha avlagt kursen, behärskar studenten de centrala begreppen och dynamiken inom produktionsekonomi, och kan genom dessa förstå och evaluera affärsmöjligheter, planera och evaluera affärsprocesser samt analysera företagsverksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Utöver detta lär sig studenten också grundläggande färdigheter i ingenjörsarbete, så som projektplanering, -organisering och -styrning.

Innehåll

Produktionsekonomi som vetenskap; Kundvärde som grund för affärsverksamheten; Produktionssystem och organisationer; Produktionsprocessen och produktionsstyrning; Produktionen som en del av värdekedjan; Projekt och investeringar; Redovisning och lönsamhet.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these