Grundkurs i diskret matematik

logik, mängder, funktioner, relationer, kombinatorik, induktion och rekursion, modulär aritmetik, permutations- och symmetrigrupper, grafer
Image for course subject

Schedule:

November 2021 - December 2021

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo
Online

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Kompetensmål

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten

- förstå matematiska bevis och behovet av dem
- känna till elementär mängdlära samt grundläggande egenskaper hos funktioner och relationer
- kan använda centrala matematiska beteckningar
- behärska elementär kombinatorik, egenskaper hos heltalen samt moduläraritmetik
- kunna manipulera permutationsgrupper
- behärska grunderna i grafteori.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 2

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Matrisräkning

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Termodynamik

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 3

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate