Filosofia ja systeemiajattelu

Tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen laaja-alaiseen ja luovaan ajatteluun. Painopisteessä on erityisesti osallistujan oman elämänfilosofisen otteen ja erittelykyvyn vahvistuminen sekä kyky elää muutostilanteissa arvo-ohjautuvasti.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Evening
Self-paced

Location:

Online

Topic:

Philosophy

Form of learning:

Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

3 By Aalto University (ECTS)

Fee:

45,00 €

Application period:

Course description

Filosofia ja systeemiajattelu -kurssi järjestetään keväällä 2022 uudessa muodossa. Kokonaan etänä toteutettava kurssi alkaa keskiviikkona 19.1.2022 klo 15.15-18.00 emeritusprofessori Esa Saarisen live-Zoom-luennolla. Kurssi etenee viikoittain erikseen osoitettavalla tavalla perustuen aikaisempien tuotantokausien luentotallenteisiin. Viikoittaisiin kokonaisuuksiin sisältyy luentotaltiointien ohella pienimuotoisia innostavuusbonuksia edellyttäen osallistujalta noin kolmen tunnin keskittymispanostuksen. Näiden lisäksi kurssi sisältää referaattien laatimisen nimetyistä artikkeleista ja niiden antien pohdinnan, kolme kohtaamisenergistä räjähdysvoimaista dialogia pienryhmässä ja reflektioesseen, jossa hyödynnetään esiin tulleita teemoja, käsitteitä ja ajatussisältöjä soveltavasti ja pohdiskelevasti oman elämän näkökulmasta. Päätösluento on livenä Zoomissa keskiviikkona keskiviikkona 16.3.2022 klo 15.15-18-00.

Osallistujat voivat halutessaan muodostaa työskentelynsä tueksi pienryhmän, joka tapaa kurssin ajan viikoittain. Tapaamisissa ryhmäläiset voivat keskustella kurssin luentojen ja materiaalin herättämistä ajatuksista kurssin hengessä.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these