Elektromagnetism

Grundstudier kurs
Image for course subject

Schedule:

Januari 2022 - Februari 2022

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Physics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Efter att ha erlagt kursen, kan studenten:

  1. utföra fysikaliska mätningar och analysera resultaten,
  2. bestämma elfältet och potentialen för enkla laddningsfördelningar,
  3. bestämma magnetfältet kring en elektrisk ström och kraften på en laddning och en strömledare i ett magnetfält,
  4. bestämma induktionsspänningen och inducerade elfält,
  5. bestämma strömmar, spänningar och effekter i växelströmskretsar,
  6. förstå sambandet mellan elektromagnetisk strålning och vågor av el- och magnetfält.
  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Materiens struktur

Physics

Location:
Espoo
Level:
Beginner