Differential- och integralkalkyl 3

Variabelbyte i flerdimensionella integraler, integrering i cylindriska och sfäriska koordinater, vektorfält, kurv- och ytintegraler, gradient, divergens, rotation, Gauss', Greens och Stokes' satser.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Intermediate

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten
- kunna beräkna flerdimensionella integraler i kartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater,
- kunna analysera egenskaper hos vektorfält,
- kunna beräkna vektorfälts kurv- och ytintegraler,
- kunna beräkna gradienten, divergensen och rotationen och vet vad de beskriver,
- kunna förklara innebörden av Gauss' och Stokes' sats och tillämpa dessa i beräkningar.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Grundkurs i diskret matematik

Mathematics

Location:
Espoo
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 2

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Matrisräkning

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Termodynamik

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner