Differential- och integralkalkyl 2

Funktioner av flera variabler och deras derivator, optimering av funktioner med flera variabler, dubbel- och trippelintegraler.
Image for course subject

Schedule:

September 2021 - Oktober 2021

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Kompetensmål

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten
- kunna räkna approximationer med hjälp av partiella derivator
- kunna lösa ekvationssystem med Newtons metod
- känna till och förstår optimeringens grundidéer
- kunna använda Lagrange multiplikatorer
- kunna räkna dubbel- och trippelintegraler
- kunna byta integrationsordning i dubbelintegraler
- kunna byta variabler i dubbel- och trippelintegraler

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Grundkurs i diskret matematik

Mathematics

Location:
Espoo
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Matrisräkning

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Termodynamik

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Differential- och integralkalkyl 3

Mathematics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate