Differential- och integralkalkyl 1

följder, serier, potensserier, derivata och integral, metoder för att lösa vissa enkla differentialekvationer
Image for course subject

Schedule:

September 2021 - Oktober 2021

Teaching time:

Daytime

Location:

Online
Espoo

Topic:

Mathematics

Form of learning:

On-campus
Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Fundamentals

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

75,00 €

Course description

Kompetensmål

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten

- kunna analysera konvergens av talföljder och serier
- känna till serieutvecklingar och approximationer av elementära funktioner
- behärsk de viktigaste egenskaperna, räknemetoderna och tillämpningarna av derivatan och integralen
- kunna lösa en separerbar differentialekvation av första ordningen
- kunna lösa en linjär differentialekvation av andra ordningen med konstanta koefficienter

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Grundkurs i diskret matematik

Mathematics

Location:
Espoo
Online
Level:
Fundamentals
Image for course subject

Matrisräkning

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Fundamentals
Image for course subject

Termodynamik

Mathematics

Location:
Online
Espoo
Level:
Fundamentals