Turvallisuusjohdon koulutusohjelma - TJK

Vahvistat ja laajennat ohjelman aikana turvallisuusosaamista ja johtamisvalmiuksiasi sekä verkostoidut alan osaajien kanssa. Ohjelmassa yhdistyy kattava turvallisuuden osa-alueisiin perehtyminen ja turvallisuustyön johtamisen ja kehittämisen tarkastelu. Keskeinen osa ohjelmaa on oma kehittämistyö ja pienryhmissä kummiyrityksille tehtävä laaja case-harjoitus. Lisäksi ohjelmaan kuuluu oman vaikuttamis- ja johtamisroolin kehitysprosessi. Ohjelman aikana tehdään myös opintomatka.
Image for course subject

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Paikka:

Helsinki

Aihealue:

Turvallisuus

Opintojen muoto:

Lähiopetus
Online

Palveluntarjoaja:

Aalto PRO

Taso:

Edistynyt

Hinta:

15 400,00 € (+alv)

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma on suunnattu turvallisuus-, tietoturva-, riskienhallinta ja EHQS-päälliköille sekä turvallisuusjohtajille ja -asiantuntijoille.

Kurssin kuvaus

Organisaatioiden turvallisuustyö ja toiminnan johtaminen on laajentunut vuosikymmenien varrella. Toiminnassa on edelleen keskeistä rakentaa vaatimustenmukaisia käytäntöjä organisaatioon, varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä tukea organisaatiota tarkoituksenmukaisilla menettelytavoilla turvallisen työn takaamiseksi sekä ihmisten, tiedon ja omaisuuden suojaamiseksi. Toimintaympäristön muutos on kuitenkin synnyttänyt uusia vaatimuksia: turvallisuuden tulee yhä tiiviimmin linkittyä organisaation ydintehtävää palvelevaksi ja lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi. Lisäksi alan osaajien on kyettävä ennakoimaan ja sopeuttamaan toimintaa muuttuvissa olosuhteissa sekä huomioitava yhä enenevässä määrin inhimillistä toimintaa ja vastuullista liiketoimintaa sekä kyettävä toimimaan sekä organisaation sisäisissä että ulkoisissa verkostoissa ja yhteistyösuhteissa entistä vaikuttavammin. 

Turvallisuusjohdon koulutusohjelmassa pääset tarkastelemaan näitä turvallisuuden konteksteja sekä vaatimuksia laaja-alaisesti. Lisäksi perehdyt turvallisuuden osa-alueisiin kattavasti soveltaaksesi oppimaasi omaan toimintaympäristöösi ja työhösi. Keskeinen osa koulutusta onkin vahvistaa sinun käsitystä turvallisuuskentän sekä tarkastelukulmien monipuolisuudesta ja toiminnan kehittämisestä. Lisäksi löydät ohjelmassa yhä parempia ja vaikuttavampia toimintatapoja edistää turvallisuustyötä organisaatiossasi ja yhteistyösuhteissa. Lähestymistapa on yhtäältä tarkastelukulmia avaava, toisaalta käytännönläheinen ja arjen käytäntöjä tutkiva ja kehittävä. 

Ohjelman jälkeen kykysi johtaa ja kehittää turvallisuustyötä yhdessä organisaatiosi sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa on vahvistunut. Lisäksi sinulla on monipuolinen käsitys turvallisuudesta ilmiönä. Koulutuksen aikana oma roolisi asiantuntijana ja johtajana on jäsentynyt ja sinulla on keinovalikoimaa jatkuvaan kehittymiseen myös oman ammatillisen verkostosi turvin. 

Koulutusohjelma toteutetaan kasvokkain tapahtuvilla lähijaksoilla (noin 270 tuntia, keskimäärin yksi jakso kuukausittain), mutta merkittävän osa koulutuksesta syntyy itsenäisesti tai ryhmänä suoritettavista eri mittaisista tehtävistä ja kehittämistyöstä. 

Lähiopetus tapahtuu Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Keskitason kursseja

Image for course subject

Diploma in Digital Security

Turvallisuus

Paikka:
Helsinki
Taso:
Keskitaso

Vaativia kursseja

Image for course subject

Information Security Management

Turvallisuus

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt