Johtamisen perusteet

Johtamisen perusteet -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa
keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö,
henkilöstöjohtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ja muutoksen hallinta. Käsittelemme
liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö
mahdollistaa ja rajoittaa toimintaa.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Illalla

Paikka:

Online

Aihealue:

Johtaminen
Johtaminen

Opintojen muoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Taso:

Perustaso

Opintopisteet:

6 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

90,00 €

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Kurssin kuvaus

Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää niiden sovelluksia käytännössä ja ottaa käyttöön analyysityökaluja. Kurssin jälkeen opiskelijat 1) tuntevat johtamisen keskeisimmät tyylit ja muodot 2) ymmärtävät ihmisten persoonallisuuden, motivaation ja oppimisen roolin organisaatioiden toiminnassa 3) ymmärtävät oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtamisen periaatteet 4) tuntevat tehokkaan organisoinnin ja henkilöstöjohtamisen periaatteet 5) tuntevat ryhmä- ja tiimityön organisoinnin perusteet ja osaavat analysoida tiimityön toimintaa ja tuloksellisuutta 6) tuntevat strategian luomisen ja jalkauttamisen keskeiset piirteet ja osaavat käyttää keskeisiä työkaluja 7) ymmärtävät muutoksen johtamisen ja toimialamurrosten keskeisiä haasteita organisaatioiden toiminnalle 

Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö – synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita yksin. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä muiden kanssa – sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa. Johtamisen perusteet -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstöjohtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ja muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa toimintaa. Vierailijat ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä