Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä, tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi, hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet ja osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa
Image for course subject

Ajankohta:

Toukokuu 2022 - Kesäkuu 2022

Opetusajankohdat:

Illalla

Paikka:

Online

Aihealue:

Viestintä

Opintojen muoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

6 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

90,00 €

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Kurssin kuvaus

Sisältö
Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä. Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä. Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
- tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
- hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
- osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perustason kursseja

Image for course subject

Information Visualization Hands-On

Viestintä

Paikka:
Helsinki
Online
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Essentials of Emotional Intelligence

Viestintä

Paikka:
Online
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Työelämän vuorovaikutusosaaminen

Viestintä

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Vaikuttaminen ja argumentointi

Viestintä

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Esiintymistaito D

Viestintä

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Intercultural Communication L

Viestintä

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso

Keskitason kursseja

Image for course subject

Strategy Communication

Viestintä

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso