Tilastotieteen jatkokurssi ja R

Todennäköisyysjakaumista, ehdollinen päättely, eräitä parametrisiä ja ei-parametrisiä testejä, varianssianalyysiä, regressioanalyysiä
Image for course subject

Ajankohta:

January 2022 – April 2022

Opetusajankohdat:

Päivällä

Paikka:

Espoo

Aihealue:

Matematiikka

Opintojen muoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Taso:

Keskitaso

Opintopisteet:

6 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

90,00 €

Kurssin kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija

1. Osaa laskea todennäköisyyksiä ja tilastollisia tunnuslukuja Poisson-, eksponentti- ja gamma-jakautunuille ilmiöille

2. Tuntee moniulotteisten jakaumien perusteet sekä ymmärtää ehdollisten ja reunajakaumien käsitteet sekä osaa johtaa nämä

3. Ymmärtää hypoteesin testauksen peruskäsitteet ja osaa teoriassa sekä käytännössä testejä suhde- ja järjestysasteikollisille muuttujille

4. Tuntee yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin ja osaa ratkaista soveltuvia ongelmia näihin liittyen

5. Ymmärtää yhden ja useamman selittäjän regressiomallien periaatteet, erityisesti lineaarisen, logistisen ja poisson regression perusteet, osaa toteuttaa nämä käytännössä sekä kykenee tekemään päätelmiä saaduista tuloksista

6. Osaa R-ohjelman perusteet em. ongelmien tilanteissa

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perustason kursseja

Image for course subject

Linear algebra

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Foundations of Discrete Mathematics

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

First Course in Probability and Statistics

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (loppusyksy)

Matematiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Matrix algebra

Matematiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Matriisilaskenta (loppusyksy)

Matematiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso

Keskitason kursseja

Image for course subject

Metric spaces

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Statistical Inference

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Differential and integral calculus 3

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Abstract algebra

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Business Mathematics II

Matematiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Fourier-analyysi

Matematiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso