Hankintojen johtaminen

Koulutusohjelmassa kehitetään taitoja ja osaamista strategisen hankinnan kehittämiseksi liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Opetusjaksoilla ratkomme, yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja erilaisia työkaluja hyödyntäen, käytännön haasteita ja monipuolisten tehtävien avulla viet opit käytäntöön jo koulutuksen aikana.
Image for course subject

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä
Omassa tahdissa

Paikka:

Online
Helsinki

Aihealue:

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Opintojen muoto:

Lähiopetus
Online

Palveluntarjoaja:

Aalto PRO

Taso:

Edistynyt

Hinta:

7 890,00 € (+alv)

Hakuaika:

28.12.2022 – 19.5.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutus on tarkoitettu keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden hankinnan asiantuntijarooleissa työskenteleville henkilöille, esimerkiksi hankinta-, kategoriapäälliköt, ja kehittämisasiantuntijat ja hankintatiimien vetäjät.

Kurssin kuvaus

Erittäin iso osa (jopa 60–80 %) yrityksen kustannuksista muodostuu ulkoisten palveluiden ja tavaroiden hankinnoista. Ulkoisia hankintoja voidaan ajatella resursseina, joita voidaan johtaa ja hallita. Tehokas ulkoisten resurssien johtaminen vaatii kuitenkin muutoksia sekä ajattelutavassa että organisaatiomallissa. Muutoksilla voidaan vaikuttaa merkittävästi mm. yritysten kannattavuuteen, raportointikäytäntöihin ja strategiaprosesseihin.

Hankintojen johtamisen  -ohjelman sisältö on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja liike-elämän edustajien kanssa. Koulutuksen sisällölliset teemat on valittu niin, että ne tukevat parhaiten yrityksiä, joissa hankinnan roolia halutaan kehittää liiketoiminnan tavoitteita paremmin tukevaksi, ulkoisia ja sisäisiä resursseja hyödyntäen. Ohjelman voi suorittaa joko kokonaisuutena tai valita yhden tai useamman jaksoista.

Koulutuksessa käsitellään hankinnan roolia yrityksen menestyksen yhtenä ajurina ja kasvatetaan taitoja hankinnan toimintamallien kehittämiseksi. Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat sinua hyödyntämään oppimaasi omassa organisaatiossasi jo ohjelman aikana. Koulutuksen jälkeen ymmärrät laajasti hankinnan roolin liiketoimintaa tukevana toimintona ja osaat valita toimenpiteet, joilla viet kehitystä eteenpäin organisaatiossasi. Saat koulutuksesta uusia näkemyksiä ja konsepteja sovellettavaksi omaan työhösi ja otat haltuun käytännön työkaluja tehostamaan ja helpottamaan päivittäistä työtäsi.

Koulutus koostuu verkkokursseista, opetuspäivistä, niiden välillä suoritettavista soveltavista tehtävistä sekä kirjallisuuden lukemisesta ja reflektoinnista.  Opetuspäivien aikana hyödynnämme monipuolisesti eri oppimismenetelmiä: luentoja, keskusteluja, ryhmätehtäviä ja pelejä. Ennen opetusjaksoja tutustut teemavideoihin ja artikkeleihin, joiden avulla teoriapohja ja termistö tulevat tutuksi ennen yhteisiin opetusjaksoihin osallistumista.

Valittavana on kaksi eri opintopolkua –suppea (15 op) ja laaja (20 op). Suppeassa suoritetaan lähiopetuksen lisäksi verkkokurssit, kaksi välitehtävää, kaikutiimit ja kirjatehtävä. Laajassa suoritetaan edellä mainittujen lisäksi 2 välitehtävää (yhteensä 4) sekä opinnäytetyö.

Lähiopetus tapahtuu Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perustason kursseja

Image for course subject

Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä - TURBO

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Tuotantotalouden perusteet

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Introduction to Industrial Engineering and Management

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Tuotantotalouden perusteet

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Tilastotieteen perusteet

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Tuotantotalouden perusteet

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso

Keskitason kursseja

Image for course subject

Analytiikasta arvoa toimitusketjulle

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Helsinki
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Global Logistics and Distribution Networks

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Facilitating Change

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Ryhmätoiminta ja organisointi

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Process Analysis and Management

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso

Vaativia kursseja

Image for course subject

Procurement and Strategic Sourcing

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Sales & Operations Planning

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Coordination of Supply Chains

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Diploma in Operations Management

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Helsinki
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Logistics Systems and Analytics

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Interaction on Enterprise Social Media (ESM) Platforms — Integrating Theory and Practice

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Paikka:
Online
Taso:
Edistynyt