Biotieteen perusteet

Biomolekyylit (hiilihydraaatit, aminohapot, lipidit, nukleiinihappojen emäkset ja näistä rakentuvat polymeerit). Geenistä proteiiniksi. Biokatalyysin ja proteiinien toiminnan periaatteet: entsyymit ja niiden fysikaaliset, kemialliset, biologiset ja katalyyttiset ominaisuudet, entsyymikinetiikka, stabiilius ja aktiivisuus. Solujen energiametabolian perusteet. Biomolekyylien analyysimenetelmien perusteet. Biomolekyylit uusiutuvissa raaka-aineissa.
Image for course subject

Ajankohta:

Tammikuu 2023 - Huhtikuu 2023

Opetusajankohdat:

Päivällä

Paikka:

Espoo

Aihealue:

Kemiantekniikka

Opintojen muoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Taso:

Alkeistaso

Opintopisteet:

5 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

75,00 €

Hakuaika:

12.12.2022 – 16.1.2023

Kurssin kuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä solujen (kasvi, mikrobi, eläin) perusrakenteita
  • esittää esimerkkejä aminohappojen ja proteiinien rakenteista ja toiminnasta soluissa
  • kuvailla pääpiirteissään entsyymien toimintaa ja entsyymikinetiikan perusteita
  • nimetä solutason keskeistä energiametaboliaa ja pääasiallisia metaboliareittejä
  • tuottaa esimerkkejä DNA:n ja RNA:n rakenteista ja toiminnoista soluissa
  • esittää esimerkkejä uusiutuvista raaka-aineista biotaloudessa

 

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perustason kursseja

Image for course subject

Computational Chemistry I

Kemiantekniikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Kemian perusteet

Kemiantekniikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Virtaustekniikka ja lämmönsiirto

Kemiantekniikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit

Kemiantekniikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Alkeistaso

Keskitason kursseja

Image for course subject

Forests, Wood and Carbon

Kemiantekniikka

Paikka:
Online
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Industrial Biomass Processes

Kemiantekniikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

Kemiantekniikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Yksikköoperaatiot

Kemiantekniikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Teollisuuden ympäristötekniikka ja -hallinta

Kemiantekniikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso

Vaativia kursseja

Image for course subject

Wood Products: Application and Performance

Kemiantekniikka

Paikka:
Online
Taso:
Edistynyt