Arvonlisäverotus (syventävä)

Kurssin tarkoituksena on perehtyä syvällisesti eurooppalaisen arvonlisäverojärjestelmän ydinkysymyksiin ja haasteisiin. Jokaisella kurssikerralla analysoidaan yhtä aihealuetta. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet syvälliseen arvonlisäverotusta koskevien kysymysten analysointiin ja ratkaisemiseen. Lähtökohtana kurssilla on EU:n arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EU sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.Tämä kurssi tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelutapaa.
Image for course subject

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Paikka:

Espoo

Aihealue:

Yritysjuridiikka

Opintojen muoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Taso:

Keskitaso

Opintopisteet:

6 Aalto-yliopiston opintopisteet (ECTS)

Hinta:

90,00 €

Hakuaika:

Kurssin kuvaus

Sisältö

  1. Yleiset periaatteet: Mitkä ovat arvonlisäverojärjestelmän peruspilarit? Miten EU-oikeus vaikuttaa arvonlisäverotukseen eri tilanteissa? Mikä on neutralitettiperiaate ja sen suhde yhdenvertaisuusperiaatteeseen? Muut arvonlisäverotuksen merkittävät periaatteet. Ensimmäisen tapaamiskerran aihe on teoreettisempi ja sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kykyä ajatella käytännön verokysymyksiä analyyttisesti teoriaa unohtamatta.
  2. Kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa: Verotuspaikkasäännösten kertauksen jälkeen pohdimme muun muassa seuraavia asioita: Mitä merkitystä on yrityksen sijoittautumisella toiseen valtioon? Onko eroa sillä, onko sijoitusmuoto sivuliike vai tytäryhtiö? Mitä merkitystä konsernilla voi olla verotuksen näkökulmasta? Mikä on sopimusten merkitys? Miten tullit vaikuttavat arvonlisäverotukseen vai vaikuttavatko? Erilaisten transaktioketujen merkitys eri toimijoille. Perehdymme myös teknologian tuomiin mahdollisuuksiin arvonlisäverojärjestelmän kehittämisessä. Olemmeko jo löytäneet arvonlisäveron lopullisen järjestelmän EU:ssa?
  3. Vapautukset arvonlisäverosta: Arvonlisäverodirektiivin 132-135 artikloissa on säädetty tiettyjen tavaroiden ja palveluiden verottomuudesta. Mitä vapautus merkitsee arvonlisäverojärjestelmän toiminnalle? Millaisia ongelmia se tuo tullessaan? Toteuttaako vapautus tehtäväänsä? Käymme esimerkinomaisesti oikeustapausten avulla läpi erilaisia vapautuksia kuten non-profit-toimijat, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut sekä eräiden tavaroiden vapautukset. Millaisia ongelmia vapautukset tuovat rajatylittäviin tilanteisiin?
  4. Rahoitusmarkkinat: Rahoituspalvelut on vapautettu arvonlisäverosta. Verottomat rahoituspalvelut on myös määritelty arvonlisäverodirektiivissä mutta ala haastaa jatkuvasti EU-tuomioistuinta uusilla tapauksilla. Perehdymme tiettyihin rahoitusalan erityiskysymyksiin kuten ulkoistamisiin, osake- ja johdannaiskauppaan, sijoitusrahastoihin ja maksunvälitykseen. Erilaiset rahoituspalveluiden välitysmuodot näyttelevät keskustelussamme merkittävää osaa. Onko merkitystä sillä, onko kysymyksessä omaisuudenhoito, osakkeiden alivälitys tai sijoitusrahaston hallinnoinnin ulkoistaminen?
  1. Kiinteistöjen verotus: Kurssilla perehdytään kiinteistöinvestointien, rakentamisen ja kiinteistötransaktioiden arvonlisäverotukseen oikeuskäytännön sekä reaalimaailman esimerkkien avulla. Mitä on omaan lukuun rakentaminen? Mistä vero suoritetaan ja mikä on vähennyskelpoista? Mitä tulee huomioida kiinteistöjä myytäessä? Mitä ovat kiinteistöinvestoinnit? Tässä eräitä keskustelun aiheita.
  2. Vähennysoikeudet: Ehkä arvonlisäverotuksen vaikein asia vaikkei pitäisi. Keskitymme pohtimaan erityisesti verottoman ja arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisen toiminnan vaikutusta verovelvollisen vähennysoikeuteen. Mitkä kustannukset kuuluvat verolliseen liiketoimintaan ja mitkä eivät? Pohdimme onko nykyinen oikeuskäytäntö perusteltavissa.

Opiskelija valmistautuu jokaiseen tapaamiskertaan etukäteismateriaalin pohjalta sekä valmistelee esittelemään aiheen. Osa materiaalista on englanniksi mutta kurssi toteutetaan suomen kielellä. Esittelyn jälkeen käymme keskustelua aiheen tiimoilta. Kaikkien kurssilaisten aktiivista osallistumista edellytetään jokaisella tapaamiskerralla. Emme etsi ”oikeita vastauksia”, vaan kehitämme analyyttistä ajattelua arvonlisäverojärjestelmän perusteista käsin. Kurssi vaatii heittäytymistä mukaan luovaan ajatteluun ja vie opiskelijan arvonlisävero-osaamisen aivan uudelle tasolle. Kurssimateriaalina käytetään paljon käytännön esimerkkejä reaalimaailmasta sekä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Jotta kurssi toisi opiskelijalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, arvonlisäveron peruskurssit tulee olla suoritettuna.

  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perustason kursseja

Image for course subject

Yritysjuridiikan perusteet

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Yritysjuridiikan perusteet

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Yritysjuridiikan perusteet

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso
Image for course subject

Yritysjuridiikan perusteet

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Alkeistaso

Keskitason kursseja

Image for course subject

Kilpailuoikeus ja digitaaliset markkinat

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Siirtohinnoittelu

Yritysjuridiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Yhtiöjuridiikka

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Financial Law

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Työsuhdejuridiikka

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Keskitaso
Image for course subject

Sopimusjuridiikka

Yritysjuridiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Keskitaso

Vaativia kursseja

Image for course subject

Osakeyhtiöoikeus

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Entrepreneurship Law

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Entrepreneurship Law, itsenäinen työskentely

Yritysjuridiikka

Paikka:
Online
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

European and International Tax Law

Yritysjuridiikka

Paikka:
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Aineettomat oikeudet liiketoiminnassa

Yritysjuridiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Edistynyt
Image for course subject

Liikesopimukset

Yritysjuridiikka

Paikka:
Online
Espoo
Taso:
Edistynyt