Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi

Laskentatoimen peruskurssi
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Finance, accounting and economics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

6 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 90.00

Application period:

Course description

Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija:

  • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
  • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
  • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
  • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
  • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
  • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
  • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
  • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.
  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Rahoituksen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Taloustieteen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Laskentatoimen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Taloustieteen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Introduction to Financial Accounting, remote course

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Taloustieteen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Tilinpäätösraportointi

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Management Accounting I: Towards Profitable Decision Making

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Management Accounting II

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Urban Economics

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Intermediate Macroeconomics II

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Sisäinen tarkastus

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Konsernilaskenta

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Finance, accounting and economics

Location:
Helsinki
Level:
Advanced
Image for course subject

Financial Statement Analysis, online course

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina

Finance, accounting and economics

Location:
Helsinki
Level:
Advanced

Executive courses

Image for course subject

Aalto CFO Program

Finance, accounting and economics

Location:
Helsinki
Level:
Executive