Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

Intermediate level course in environmental chemistry and protection

Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime
Evening

Location:

Espoo

Topic:

Chemistry

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Intermediate

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 75.00

Application period:

12.12.2022 – 16.1.2023

Course description

Please see the description in Finnish

Sisältö

Ilma-, vesi- ja maaperäkemian perusteet, aineiden kierto biosfäärissä, epäpuhtauksien leviäminen ja muuttuminen sekä päästöjen ja kemikaalien ympäristövaikutukset, ympäristönvaikutusten
(terveysvaikutukset, happamoituminen, rehevöityminen, ilmastonmuutos yms.) mekanismit, veden ja ilman laatukriteerit, ympäristön tilan tarkkailu ja seuranta, ympäristötekniikkaan liittyvää kemiaa ja biologiaa.

 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata ympäristön pilaantumiseen ja laatuun sekä ympäristötekniikkaan liittyviä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia mekanismeja ja niihin liittyviä suomenkielisiä käsitteitä
- kuvata ympäristön laatuun liittyviä kriteerejä ja seurantastrategioita
- luonnontieteitä ja erityisesti kemiaa paremmin

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Computational Chemistry I

Chemistry

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Biotieteen perusteet

Chemistry

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Kemian perusteet

Chemistry

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Virtaustekniikka ja lämmönsiirto

Chemistry

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit

Chemistry

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Forests, Wood and Carbon

Chemistry

Location:
Online
Level:
Intermediate
Image for course subject

Industrial Biomass Processes

Chemistry

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Yksikköoperaatiot

Chemistry

Location:
Online
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Teollisuuden ympäristötekniikka ja -hallinta

Chemistry

Location:
Online
Espoo
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Wood Products: Application and Performance

Chemistry

Location:
Online
Level:
Advanced