Tilinpäätösraportointi

Kurssin aikana perehdytään keskeisiin IFRS standardiin ja niiden tulkintaohjeisiin case-esimerkkien ja esimerkkiyritysten tilinpäätöksien avulla. Lisäksi kurssilla perehdytään IFRS-normiston ja Suomen kirjanpitolainsäädännön periaatteellisiin eroihin. Kurssin tavoitteena on myös antaa perehdytys muihin keskeisiin raportoitaviin seikkoihin kuten yritystoiminnan vastuullisuus.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Finance, accounting and economics

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Intermediate

Credits:

6 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 90.00

Application period:

Course description

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää IFRS-raportoinnin periaatteet, sisällön sekä tavoitteet, mukaan lukien arvostus- ja jaksotusperiaatteet
  • Ymmärtää keskeisten IFRS standardien perusperiaatteet ja niiden soveltamisen tilinpäätöksen laadinnassa
  • Ymmärtää keskeisten IFRS-standardien ja Suomen kirjanpitolainsäädännön olennaiset erot
  • On perehtynyt tilinpäätösinformaation sekä muun yritysinformaation (kestävyysraportoinnin) tuottamiseen ja suunnitteluun erityisesti talousjohdon näkökulmasta
  • Ymmärtää konsernitilinpäätöksen laatimisen
  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Rahoituksen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Taloustieteen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Laskentatoimen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Taloustieteen perusteet

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Introduction to Financial Accounting, remote course

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Management Accounting I: Towards Profitable Decision Making

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Management Accounting II

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Urban Economics

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Intermediate Macroeconomics II

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Sisäinen tarkastus

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Intermediate Macroeconomics I

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Konsernilaskenta

Finance, accounting and economics

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Finance, accounting and economics

Location:
Helsinki
Level:
Advanced
Image for course subject

Financial Statement Analysis, online course

Finance, accounting and economics

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina

Finance, accounting and economics

Location:
Helsinki
Level:
Advanced

Executive courses

Image for course subject

Aalto CFO Program

Finance, accounting and economics

Location:
Helsinki
Level:
Executive