Projektien suunnittelu ja ohjaus

Kurssin tavoitteena on esitellä projektinhallinnan perusmenetelmät, projektien edellyttämät lähestymistavat yrityksen johtamisessa, peruskäsitys projektiliiketoiminnasta.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Online

Topic:

Project management

Form of learning:

Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Fundamentals

Credits:

5 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 75.00

Course description

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on esitellä projektinhallinnan perusmenetelmät, projektien edellyttämät lähestymistavat yrityksen johtamisessa, peruskäsitys projektiliiketoiminnasta.Kurssin jälkeen opiskelijat:
- Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin vaikuttavia tekijöitä
- Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa projektiympäristössä
- Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteyden yrityksen strategiseen johtamiseen
- Osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

Sisältö
Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietoalueet, menetelmät ja sovellutukset.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Projektinhallinnan verkkokurssi

Project management

Location:
Online
Level:
Fundamentals
Image for course subject

Projektinhallinnan verkkokurssi

Project management

Location:
Online
Level:
Fundamentals

Intermediate courses

Image for course subject

FITech Summer Boost 2021: Strategic Project Management

Project management

Location:
Online
Level:
Intermediate
Image for course subject

Projektinhallinnan perusteet – PM1

Project management

Location:
Helsinki
Level:
Intermediate
Image for course subject

Projektinhallinnan perusteet – PM1

Project management

Location:
Helsinki
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Diploma in Project Management

Project management

Location:
Helsinki
Level:
Advanced

Executive courses

Image for course subject

Leading Large Projects - PM 3

Project management

Location:
Helsinki
Level:
Executive