Organisaatioiden johtaminen

Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää kunkin johtamisen aihealueen perusteet ja oppia, miten johtamista voidaan soveltaa käytännössä.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Evening
Self-paced

Location:

Online

Topic:

Leadership and strategy

Form of learning:

Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

6 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 90.00

Application period:

6.6.2023 – 8.8.2023

Course description

Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö: synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita yksin. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä muiden kanssa sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa.

Organisaatioiden johtaminen -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstön johtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen sekä muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suun- taukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa sen toimintaa. Harjoitus- ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Business Model Design

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Strategisen johtamisen perusteet

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Mastering influence in business communication

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

First Time Manager

Leadership and strategy

Location:
Online
Helsinki
Level:
Beginner
Image for course subject

Corporate Responsibility and Ethics

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

FITech 101: Future Learning Leader

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Grand Strategy: Concept, History, Applications

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Market Entry Strategies for Entrepreneurial Business

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

People Management Practices and Tools

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

People Management

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Managing Mergers and Acquisitions

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Organization Design

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Technology-driven Service Strategy

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Strategic People Management

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Strategy Process

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Managing Diversity and Inclusion

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

MQ - Mastering Quality

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Advanced
Image for course subject

Business Analytics 2

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Advanced

Executive courses

Image for course subject

AaltoJOKO®

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Graduate Diploma in Digital Strategy and Leadership

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Aalto MBA

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Aalto Executive DBA

Leadership and strategy

Location:
Online
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Strategic Sustainability for Business

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Executive HR

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive