Organisaatioiden johtaminen

Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää kunkin johtamisen aihealueen perusteet ja oppia, miten johtamista voidaan soveltaa käytännössä.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Online
Espoo

Topic:

Leadership and strategy

Form of learning:

Online

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Beginner

Credits:

6 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 90.00

Application period:

Course description

Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö: synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita yksin. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä muiden kanssa sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa.

Organisaatioiden johtaminen -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstön johtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen sekä muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suun- taukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa sen toimintaa. Harjoitus- ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Business Model Design

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Strategisen johtamisen perusteet

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Beginner
Image for course subject

Mastering influence in business communication

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

First Time Manager - asiantuntijasta esihenkilöksi

Leadership and strategy

Location:
Online
Helsinki
Level:
Beginner
Image for course subject

Corporate Responsibility and Ethics

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

FITech 101: Future Learning Leader

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Organization Design

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Leadership in Action

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

International Strategy

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Energy Business and Innovation

Leadership and strategy

Location:
Online
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

People Management in Multinational Organizations

Leadership and strategy

Location:
Online
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

International Business in the Era of Disruptions

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Business Analytics 2

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Management and Strategy Making

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Doing Business in Emerging Markets

Leadership and strategy

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Leadership and Change Management

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Johtaminen ja johtajuus

Leadership and strategy

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

International Growth Strategy

Leadership and strategy

Location:
Online
Espoo
Level:
Advanced

Executive courses

Image for course subject

Aalto Executive DBA

Leadership and strategy

Location:
Online
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Executive HR

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Board of Directors

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

AaltoJOKO®

Leadership and strategy

Location:
Online
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Johtaminen terveydenhuollossa

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive
Image for course subject

Aalto Executive MBA in Helsinki

Leadership and strategy

Location:
Helsinki
Level:
Executive