Esiintymistaito

Kurssilla käsitellään esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita ja motivaatioita sekä vuorovaikutuksen eettisyyttä. Esiintymistä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa osana työelämätaitoja. Keskeisiä teemoja ovat esiintyminen vuorovaikutuksena, esiintymisjännitys, ilmaisurohkeus, palaute, esityksen rakentaminen, havainnollistaminen, kohdentaminen ja perustelutaidot.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Evening

Location:

Espoo

Topic:

Communications

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Fundamentals

Credits:

3 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 45.00

Course description

Osaamistavoitteet
- Opiskelija- harjoittelee esiintymisvarmuutta ja taitavan esiintyjän vuorovaikutusta
- oppii analysointi- ja palautetaitoja esiintymistilanteissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa puhe-esityksiä ja perustella sanomansa vakuuttavasti

Sisältö
Kurssilla käsitellään esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita ja motivaatioita sekä vuorovaikutuksen eettisyyttä. Esiintymistä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa osana työelämätaitoja. Keskeisiä teemoja ovat esiintyminen vuorovaikutuksena, esiintymisjännitys, ilmaisurohkeus, palaute, esityksen rakentaminen, havainnollistaminen, kohdentaminen ja perustelutaidot.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Business Communication Skills

Communications

Location:
Espoo
Level:
Fundamentals
Image for course subject

Communication and Interaction Skills in Business

Communications

Location:
Espoo
Level:
Fundamentals