Arvonlisäverotus (syventävä)

Kurssin tarkoituksena on perehtyä syvällisesti eurooppalaisen arvonlisäverojärjestelmän ydinkysymyksiin ja haasteisiin. Jokaisella kurssikerralla analysoidaan yhtä aihealuetta. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet syvälliseen arvonlisäverotusta koskevien kysymysten analysointiin ja ratkaisemiseen. Lähtökohtana kurssilla on EU:n arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EU sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.Tämä kurssi tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelutapaa.
Image for course subject

Schedule:

Teaching time:

Daytime

Location:

Espoo

Topic:

Business law

Form of learning:

On-campus

Provider:

Aalto University Open University

Level:

Intermediate

Credits:

6 By Aalto University (ECTS)

Fee:

€ 90.00

Application period:

Course description

Sisältö

  1. Yleiset periaatteet: Mitkä ovat arvonlisäverojärjestelmän peruspilarit? Miten EU-oikeus vaikuttaa arvonlisäverotukseen eri tilanteissa? Mikä on neutralitettiperiaate ja sen suhde yhdenvertaisuusperiaatteeseen? Muut arvonlisäverotuksen merkittävät periaatteet. Ensimmäisen tapaamiskerran aihe on teoreettisempi ja sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kykyä ajatella käytännön verokysymyksiä analyyttisesti teoriaa unohtamatta.
  2. Kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa: Verotuspaikkasäännösten kertauksen jälkeen pohdimme muun muassa seuraavia asioita: Mitä merkitystä on yrityksen sijoittautumisella toiseen valtioon? Onko eroa sillä, onko sijoitusmuoto sivuliike vai tytäryhtiö? Mitä merkitystä konsernilla voi olla verotuksen näkökulmasta? Mikä on sopimusten merkitys? Miten tullit vaikuttavat arvonlisäverotukseen vai vaikuttavatko? Erilaisten transaktioketujen merkitys eri toimijoille. Perehdymme myös teknologian tuomiin mahdollisuuksiin arvonlisäverojärjestelmän kehittämisessä. Olemmeko jo löytäneet arvonlisäveron lopullisen järjestelmän EU:ssa?
  3. Vapautukset arvonlisäverosta: Arvonlisäverodirektiivin 132-135 artikloissa on säädetty tiettyjen tavaroiden ja palveluiden verottomuudesta. Mitä vapautus merkitsee arvonlisäverojärjestelmän toiminnalle? Millaisia ongelmia se tuo tullessaan? Toteuttaako vapautus tehtäväänsä? Käymme esimerkinomaisesti oikeustapausten avulla läpi erilaisia vapautuksia kuten non-profit-toimijat, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut sekä eräiden tavaroiden vapautukset. Millaisia ongelmia vapautukset tuovat rajatylittäviin tilanteisiin?
  4. Rahoitusmarkkinat: Rahoituspalvelut on vapautettu arvonlisäverosta. Verottomat rahoituspalvelut on myös määritelty arvonlisäverodirektiivissä mutta ala haastaa jatkuvasti EU-tuomioistuinta uusilla tapauksilla. Perehdymme tiettyihin rahoitusalan erityiskysymyksiin kuten ulkoistamisiin, osake- ja johdannaiskauppaan, sijoitusrahastoihin ja maksunvälitykseen. Erilaiset rahoituspalveluiden välitysmuodot näyttelevät keskustelussamme merkittävää osaa. Onko merkitystä sillä, onko kysymyksessä omaisuudenhoito, osakkeiden alivälitys tai sijoitusrahaston hallinnoinnin ulkoistaminen?
  1. Kiinteistöjen verotus: Kurssilla perehdytään kiinteistöinvestointien, rakentamisen ja kiinteistötransaktioiden arvonlisäverotukseen oikeuskäytännön sekä reaalimaailman esimerkkien avulla. Mitä on omaan lukuun rakentaminen? Mistä vero suoritetaan ja mikä on vähennyskelpoista? Mitä tulee huomioida kiinteistöjä myytäessä? Mitä ovat kiinteistöinvestoinnit? Tässä eräitä keskustelun aiheita.
  2. Vähennysoikeudet: Ehkä arvonlisäverotuksen vaikein asia vaikkei pitäisi. Keskitymme pohtimaan erityisesti verottoman ja arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisen toiminnan vaikutusta verovelvollisen vähennysoikeuteen. Mitkä kustannukset kuuluvat verolliseen liiketoimintaan ja mitkä eivät? Pohdimme onko nykyinen oikeuskäytäntö perusteltavissa.

Opiskelija valmistautuu jokaiseen tapaamiskertaan etukäteismateriaalin pohjalta sekä valmistelee esittelemään aiheen. Osa materiaalista on englanniksi mutta kurssi toteutetaan suomen kielellä. Esittelyn jälkeen käymme keskustelua aiheen tiimoilta. Kaikkien kurssilaisten aktiivista osallistumista edellytetään jokaisella tapaamiskerralla. Emme etsi ”oikeita vastauksia”, vaan kehitämme analyyttistä ajattelua arvonlisäverojärjestelmän perusteista käsin. Kurssi vaatii heittäytymistä mukaan luovaan ajatteluun ja vie opiskelijan arvonlisävero-osaamisen aivan uudelle tasolle. Kurssimateriaalina käytetään paljon käytännön esimerkkejä reaalimaailmasta sekä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Jotta kurssi toisi opiskelijalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, arvonlisäveron peruskurssit tulee olla suoritettuna.

  • Updated:
Share
URL copied!

You might be interested in these

Fundamental courses

Image for course subject

Yritysjuridiikan perusteet

Business law

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Yritysjuridiikan perusteet

Business law

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Introduction to Business Law

Business law

Location:
Espoo
Level:
Beginner
Image for course subject

Introduction to Business Law

Business law

Location:
Espoo
Level:
Beginner

Intermediate courses

Image for course subject

Kilpailuoikeus ja digitaaliset markkinat

Business law

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Siirtohinnoittelu

Business law

Location:
Online
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Yhtiöjuridiikka

Business law

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Kilpailuoikeus ja digitaaliset markkinat

Business law

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Financial Law

Business law

Location:
Espoo
Level:
Intermediate
Image for course subject

Työsuhdejuridiikka

Business law

Location:
Espoo
Level:
Intermediate

Advanced courses

Image for course subject

Entrepreneurship Law, online course

Business law

Location:
Online
Level:
Advanced
Image for course subject

Osakeyhtiöoikeus

Business law

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Data protection

Business law

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Entrepreneurship Law

Business law

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

European and International Tax Law

Business law

Location:
Espoo
Level:
Advanced
Image for course subject

Aineettomat oikeudet liiketoiminnassa

Business law

Location:
Online
Espoo
Level:
Advanced